Kören, på den tiden utan namn, har varit grundats i Mars 2005 vid theologiska fakulteten av Greifswald Universitet.

När första konserten hölls, hade kören bara sju medlemmar.

I nutiden kören har stadigt vuxen, inte bara beroende på medlemssiffror men också beroende på repertoaren. Den första repetitions rummet snart blev för liten så att kören flyttade till kantors hus av kyrkan St. Marien.

Grundaren av kören ”Gospelkombinat Nordost” är Nicole Chibici-Revneanu. Vanligtvis, hålls det två konserter varje år i Greifswald. Men körmedlemmar gillar också att resa, så att vi drar till en lugn ställe på landet eller i en annan stad för att ger konserter ovanför Greifswald ungefär tre gånger per år.